Lägre energikostnad med solceller Stockholm

Lägre energikostnad med solceller Stockholm

Nu när energikostnaderna rusar i höjden kan det vara smart att skaffa solceller till din fastighet i Stockholm. På det sättet kan du få ner kostnaderna för el – och dessutom göra en investering som är både långsiktig och klimatsmart.

Fördelar med solceller Stockholm

Det finns stora fördelar med att välja att skaffa solceller till din fastighet i Stockholm. Den mest uppenbara är att du inte blir lika beroende av den vanliga elmarknaden. Om priserna går upp eller ner kommer det inte påverka dig i lika stor utsträckning. Med effektiv solceller Stockholm kan du bli självförsörjande och skapa den el du behöver under delar av året. Eftersom det krävs sol för att solenergi ska skapas kan det vara svårt att producera tillräckligt mycket el under det mörka halvåret, men trots det kan förändringen ha stor betydelse. Den sammanlagda mängden el du måste köpa in blir betydligt mindre med egna solceller. Andra fördelar med solcellerna är att det är en förnybar energikälla som inte tär på jordens resurser. Solel bidrar inte till klimatförändringarna och kräver inte heller att fossila bränslen används.

Sälj ditt överskott

Under det mörka halvåret kan du som sagt ha svårt att producera tillräckligt med el, men under det ljusa halvåret råder motsatta förutsättningar. Då kan du få ett överskott av el, så att du får mer än du själv gör av med. Att lagra el är komplicerat, men det du kan göra är att koppla upp dig till elnätet och sälja det överskott du får från dina solceller i Stockholm. Gör du det kan du få en extra inkomst. Dessutom brukar det vara möjligt att få bättre villkor i ditt elavtal om du säljer ditt överskott. Det gör att den el du trots allt måste köpa in blir så billig som möjligt.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *